Naslovnica arrow Slovački kopovi
Slovački kopov Ispis E-mail

SLOVENSKY KOPOV - Black Forest Hound

SLOVAKIAN HOUND - Slovenskў Kopov

(Slovački gonič)STANDARD PASMINE


FCI Standard 244/19.8.96./

Zemlja porijekla - Slovačka

Datum standarda: 16.4.63.

UPORABA: Ovu pasminu odlikuje izdržljivost pri dugotrajnom glasnom praćenju toplog traga ili mirisa. Isto tako je poznat po oštrini, pa se upotrebljava u svojoj matičnoj zemlji za lov na vepra i grabežljivce.

FCI klasifikacija:

Grupa 6 - Goniči i srodne pasmine
Sekcija 1.2. Srednji goniči
S radnim ispitom
OPĆI IZGLED: Uvijek jednobojan, crn s oznakama paleža. Laganije građe tijela, ali čvrstog kostura, izgleda kao duži pravokutnik.

PONAŠANJE/TEMPERAMENT: Temperamentan. Izvanredno razvijen osjećaj za smjer.

GLAVA:
LUBANJSKI DIO:

LUBANJA - Zasvođena lubanja koja je na vrhu plosnata; oblika dužeg pravokutnika. Očni lukovi i čeona brazda izraženi; potiljna kost jedva vidljiva.
STOP - Tvori kut od 45°.
PREDIO LICA:

NOS - Uvijek crn, relativno krupan, umjereno se stanjuje; nosnice srednje otvorene. Nosni hrbat ravan, u odnosu na lubanju dugačak i ne preširok. Položaj osi njuške i lubanje je paralelan.
USNICE - Ne preklapaju se, priljubljene, s uočljivim otvorenim kutem usana.
VILICE - Pravilnog oblika, čvrste, dobro razvijenih zubiju i kompletnog zagriza.
OČI - Tamne, nešto dublje usađene. Iskazuju živahnost i hrabrost. Očni rubovi uvijek crni, bademastog oblika.
UŠI - Usađene nešto ispod linije očiju, nošene ravno uz glave, zaobljenog vrha i srednje dužine.

VRAT: Dobro usađen, nošen pod kutem od 135°, prilično kratak, mišićav i bez labave kože.

TIJELO:

LEĐA - Ravna, srednje dužine.
SLABINE - Ne predugačke, odgovarajuće široke, čvrste i mišićave.
SAPI - Ne predugačke, srednje širine, zaobljene.
PREDPRSJE - široko i dobro razvijeno.
PRSA - Srednje dubine, odgovarajuće široka i dugačka.
REBRA - Zaobljena, koso položena.
TRBUH I TRBUŠNI DIO SLABINA - Umjereno uvučen.
REP: Nešto niže usađen, ispod gornje linije; odgovarajuće snažan, sužuje se prema vrhu i doseže do skočnog zgloba. U mirovanju rep je viseći; kad je pas pozoran savija se prema gore u obliku sablje do nagiba od 150°.

UDOVI:

PREDNJI DIO:

LOPATICE I NADLAKTICE - Prilično kratke, dobro razvijene, mišićave, pod kutem od oko 110°.
PODLAKTICA - Okomitog položaja, suha.
ZGLOB DOŠAPLJA - Kratak.
DOŠAPLJE - Ne predugačko, blago padajuće.
PREDNJE ŠAPE - Ovalne; dobro zasvođenih prstiju; nokti uvijek crni i snažni. Jastučići tamni i dobro razvijeni.
STRAŽNJI DIO: GORNJI DIO BEDRA - Dovoljno širok, odgovarajuće dugačak, mišićav.
DOLJNJI DIO BEDRA- Širok, odgovarajuće dužine, dobrih mišića.
SKOČNI ZGLOB - Otprilike 15 cm iznad zemlje, umjereno širok. Kut došaplja oko 150°.
DOŠAPLJE - Otprilike 8 cm dugačko, umjereno koso položeno prema naprijed, bez čaporaka.
STRAŽNJE ŠAPE - Ovalne; dobro zasvođenih i zbijenih prstiju. Jastučići tamni i dobro razvijeni.
KOŽA: Tamno smeđe do crne boje, napeta, bez nabora ili labave kože.

POKROV:

DLAKA - Oko 2-5 cm dugačka, srednje gruba, priliježući i gusta; duža je na leđima, vratu i repu. Potdlaka je gusta, posebno tijekom zimskih mjeseci, ali mora biti prisutna i ljeti.
BOJA - Crna s oznakama smeđe do mahagoni boje po nogama.
HOD/KRETANJE: Živahno i izbalansirano.

VISINA I TEŽINA:
Visina u grebenu za mužjake 45-50 cm, a za ženke 40-45 cm.
Težina 15-20 kg.

GREŠKE:
Bilo koje odstupanje od gore navedenih karakteristika treba smatrati greškom, a težinu greške treba promotriti u odnosu na njenu veličinu.

-gruba, nezgrapna građa
- preteška glava
- preklapajuće usnice
- nekompletno zubalo
- predgriz ili podgriz
- svijetlo oko, opušteni kapci ili prezatvoreni kapci
- uši prelagane, šiljaste
- labava koža na vratu
- meka leđa
- plosnati prsni koš (ozbiljna greška)
- izuzetno dugačak rep, rep nošen iznad gornje linije čak i u mirovanju
- nepravilan stav nogu
- meke šape
- prekratka dlaka, bez potdlake; predugačka dlaka, valovita
- bilo koja druga boja osim crne, bijele oznake nejasnih linija razgraničenja između boja
- previsok pasIDEALNE MJERE:

- težina 16 kg
- visina u grebenu za mužjaka 46 cm
- visina u grebenu za ženku 43 cm
- dužina cijele glave 22 cm
- dužina hrpta nosa 9 cm
- dužina lubanje 13 cm
- širina lubanje 10,5 cm
- širina prsi 16,5 cm
- visina prsiju 22 cm
- dubina prsiju 31,5 cm
- dužina tijela 55 cm
- opseg prsiju iza zadnjeg rebra 54 cm
KUTEVI:

- kut plećke 110°
- kut lakta 140°
- kut kuka 130°
- kut koljena 130°
- kut skočnog zgloba 145°N.B. Mužjaci trebaju imati dva očigledno normalna testisa potpuno spuštena u skrotum.

 

Forest Hound (also called Slovakian Hound)

SLOVAKIAN HOUND (Slovenskў Kopov)

FCI-standard N° 244  /19.08.1996 / GB

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 16.04.1963.

UTILIZATION: This breed is distinguished through its enduring hours-long following of a warm trail or scent while giving tongue. Also distinguished by its keenness and therefore used in its native country for hunting wild boar and predatory.

CLASSIFICATION FCI :   Group 6        Scenthounds and related

                                                                  breeds.

                                             Section 1.2    Medium sized hounds.

                                             With working trial.

GENERAL APPEARANCE : Always solid black with tan markings. Lightish body build, yet solid bone structure. Longish rectangle.

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT  : Spirited temperament. Extraordinarily developed sense of direction.

HEAD

CRANIAL REGION :

Skull : Flat domed top skull ; shape of a longish rectangle. Superciliary ridges and frontal furrow marked; occipital protuberance hardly marked. The direction of the axes of the muzzle

and of the skull is parallel.

Stop : Forms an angle of about 45°. 

FACIAL REGION :

Nose : Always black in colour, relatively large, moderately tapering;

nostrjls moderately open.

Muzzle : Bridge of nose straight, in keeping with the skull long and not too broad.

Lips : Not overlapping, close fittfng with noticeable opened corner of

Mouth.

Jaw / Theeth : Jaws of regular shape, firm, with well developed complete bite.

Eyes : Dark, set in somewhat deep. Show liveliness and courage.  Eyelids always black; almond shaped.

Leathers : Set on somewhat above the line of the eyes, carried flat along the head, with rounded tip and of medium length.

NECK : Well set, carried at an angle of 135°, rather short, muscular

and without loose skin.

BODY :

Back  : Straight, medium long.

Loin : Not too long, suitably broad, firm and muscular.

Croup : Not too long, medium breadth, rounded.

Chest : Forechest broad and well developed. Medium depth, suitably

broad and appropriately long. Ribs arched, set slanting.

Belly and flanks : Moderately tucked up.

 

TAIL : Set on somewhat low, below the upper line ; fittingly strong,

tapering to the tip and reaching to the hock. Pendant in repose; curved upwards in sabre shape to a height of 150° when alert.

 

LIMBS

FOREOUARTERS :

Shoulder-blade and upperarm : Rather short, well developed, muscular.  Angle at shoulder joint about 110°.

Forearm : In vertical position, dry.

Pastern joint : Short.

Pastern : Not too long. somewhat sloping.

Forefeet : Oval; well arched toes; nails always black and strong. Pads dark and well developed.

HINDQUARTERS :

Upper thigh : Sufficiently broad; fittingly long, muscu1ar.

Lower thigh : Broad, appropriate in 1ength, well muscled.

Hock joint : Set on in a height of about 15 cm, moderately broad. Angle of hock about 150°.

Hock : About 8 cm long, moderate1y slanting forward ; no dewc1aws.

Hind feet : Oval; toes tight and well arched; pads well developed and black.

 SKIN : Dark brown to black, close fitting without folds or loose skin.

GAIT / MOVEMENT : Lively and balanced.

COAT

 

HAIR : 2-5 cm long, medium coarse, close fitting and dense; longer on back, neck and tail. Undercoat dense, especially during winter months, but must not be lacking in summer.

 

COLOUR : Black with brown to mahogany coloured tan markings on limbs.

 

HEIGHT AND WEIGHT :

Height at withers for dogs              45 to 50 cm.

Height at withers for bitches          40 to 45 cm.

Weight :                                         15 to 20 kg.

 

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

·   Heavy, clumsy, stocky build.

·   Head too heavy.

·   Lips overlapping.

·   Incomplete bite.

·   Over- or undershot mouth.

·   light eye, eyelids loose or too tight.

·   Leathers too light, pointed.

·   Loose skin on neck (throatiness).

·   Soft back.

·   Flat ribcage (serious fault) .

·   Remarkably too long tail, tail carriage above topline even in repose.

·   Incorrect position of limbs.

·   Soft feet.

·   Coat too short, without undercoat; coat too long, wavy.

·   Colour other than black, white markings, unclear boundary of tan markings.

·   Oversize.

 

IMPORTANT MEASURES (lDEAL TYPE) :

Weight                                                                16     kg

Height at withers for a dog                                  46     cm

Height at withers for a bitch                                43     cm

Overall length of the head                                  22     cm

Length of the bridge of nose                                 9     cm

Length of the skull.                                             13     cm

Width of the skul1                                              10,5 cm

Width of the chest                                              16,5 cm

Height of the chest                                              22     cm

Depth of the chest                                              31,5 cm

Length of body                                                   55     cm

Girth of chest behind last rib                              54     cm

 

ANGULATIONS :

Angle of the shoulder                                         110°

Angle of the elbow                                             140°

Angle of the hip                                                  130°

Angle of the stif1e                                              130°

Angle of hock joint                                             145°

 

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

 

N.B. :  Males should have two apparently normal testicles fully

descended into the scrotum.